Even voorstellen

Mijn naam is Sandra de Bruijn.

Als ervaringsdeskundige en moeder van 2 hoogbegaafde kinderen, weet ik dat leren niet altijd vanzelf gaat, zelfs niet als je hoogbegaafd bent.

Het is lastig dat er veel bekend is over hoogbegaafdheid, maar er geen eenduidig verhaal is. Elk kind en elke situatie is anders.
Ook gaan scholen anders om met hoogbegaafdheid.

Missie
Ik heb het tot mijn missie gemaakt om hoogbegaafde kinderen lekker in hun vel te laten zitten, door henzelf, hun ouders, hun leerkrachten en andere onderwijsprofessionals te begeleiden in het proces tot de gewenste doelen behaald zijn.

Visie
Elk kind heeft het recht op een veilige leeromgeving, die inspireert tot het ontwikkelen van eigen denkprocessen en eigen leerstrategieën. Het ontdekken en ontwikkelen van authenticiteit.